AFD-17 ATA-2017-12-17 ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ