AFD-18 ATA-2018-04-29 ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ