AFD-18 ATA-2018-06-24 ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ