AFD-18 ATA-2018-09-09 ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ