AFD-18 ATA-2018-12-23 ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ