AFD-19 ATA-23-06-2019 ASSEMBLEIA-FREGUESIA-DARDAVAZ